Lidgeld incl. wedstrijdtenue

U7: 155 euro

U8: 225 euro

U9: 365 euro

U11: 365 euro

U12: 365 euro

U14: 395 euro

U16: 395 euro

U19: 395 euro

Heren: 395 euro 

Ladies & Gents: 150 euro

Reductie

Vanaf 2e lid per familie is er 10% korting

Spreiding van betaling

Nieuw dt jaar jaar is spreiding van betaling van het lidgeld.

Afhankelijk van het bedrag kan er een spreiding opgemaakt worden in 2, 3 en uitzonderlijk 4 keer.

Dit in samenspraak met de penningmeester en het tekenen van de betalingsovereenkomst.

Mutualiteit

De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming in het lidgeld. Download hieronder uw formulier:

Ook Oostende betaalt een stuk van je lidgeld terug

Het stadsbestuur verleent aan alle Oostendse jongeren tot maximum 19 jaar die aangesloten zijn bij een Oostendse sportvereniging, een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Oostende wil zo het sporten in clubverband aanmoedigen en de jonge clubleden een duwtje in de rug geven. De subsidie bedraagt maximuum 10 EUR en wordt eenmalig toegekend.

Hoe aanvragen? De aanvragen doe je via het digital loket :(zie link hieronder)

Indien dit voor de aanvrager niet mogelijk is, kan een papieren formulier alsnog worden bekomen bij de Dienst Sport, Sportparklaan 6, 8400 Oostende.

Grijp je sportkans !

Sportkans is er om elke sportieve Oostendaar tot maximum 19 jaar te laten sporten in een Oostendse sportclub die deelneemt aan het project.

De jongere betaalt 15 euro lidgeld en het stadsbestuur steekt een handje toe door de rest van het lidgeld voor 1 sportseizoen te betalen.

Documenten die je kan voorleggen:

  • aanslagbiljet belastingen (inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019)
  • attest OCMW (leefloon, schuldbemiddeling, budgetbeheer)
  • attest vervangingsinkomen (werkloosheid, ziekte, invaliditeit)
  • attest van begeleiding binnen een niet-residentiële voorzieningen van integrale jeugdhulp.

De wegwijzer bekijkt samen met jou in alle discretie of je gezin in aanmerking komt.

Contact

De wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en vrije tijd

Huis van het Kind (tweede verdieping)
Edith Cavellstraat 54 - 56, 8400 Oostende
T. 059/59 20 16