De meeste mutualiteiten voorzien een tegemoetkoming in het lidgeld. Het attest dat je hiervoor kan indienen bij je mutualiteit, wordt je toegestuurd na betaling.