Het Stadsbestuur verleent aan alle Oostendse jongeren tot maximum 19 jaar die aangesloten zijn bij een Oostendse sportvereniging, een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Ook wie een SNS-pas heeft (Sport na School) komt in aanmerking.
Het wil zo het sporten in clubverband aanmoedigen en de jonge clubleden een duwtje in de rug geven. De subsidie bedraagt maximum 10 euro en wordt eenmalig toegekend.


Vul de aanvraag in vóór 31 oktober 2019!

Daarnaast ook even informeren bij je mutualiteit want die komt ook tussen! Formulieren kunnen afgegeven worden aan Toon of Dirk @Caféclair.