Wie zich inschrijft bij Hockeyclub Eclair verklaart zich akkoord met onderstaand reglement. Alle leden onderschrijven deze gedragscode door hun lidmaatschap.

Sportief

Binnen Eclair Hockey club Oostende verwachten wij een sportieve houding, een houding van teamspirit en fair-play van zowel spelers, supporters als ouders. De coaches bepalen opstelling, tactische richtlijnen en vervangingen tijdens de wedstrijden. Deze opstellingen zal gebeuren op basis van sportiviteit, aanwezigheidslijsten van de trainingen en gedrag op en rond het veld. Het is dus van zeer groot belang dat de spelers hun aanwezigheid op de trainingen bevestigen via Twizzit. Uitzondering op deze regel kunnen gemaakt worden voor studenten (cfr. Gent) of internisten die op woensdag niet aanwezig kunnen zijn.

Alle wedstrijden worden gespeeld in het correcte Eclair uniform, indien dit niet gebeurt heeft de coach/trainer het recht de betreffende speler niet op te stellen.

 

Iedereen is steeds aanwezig op de trainingen en op de geplande wedstrijden. Je bent steeds op tijd, volgens training-/wedstrijdschema (zie kalender). Wanneer er op verplaatsing gespeeld wordt, ben je tijdig op de plaats van afspraak.

Interne communicatie tussen trainer, speler en coach gebeurt via het communicatie platform van de site www.eclairhockey.be. Hiervoor krijgt ieder actief lid een gebruikersnaam en paswoord. 

Arbitrage vormt een belangrijk deel van de wedstrijden, daarom wordt er verwacht dat ieder spelend lid minimaal 1X per seizoen een onderliggende ploeg zal arbitreren, en dit vanaf de groep kadetten.

Pestgedrag, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik worden niet getolereerd in clubverband. Zij kunnen aanleiding geven tot een sanctie die door het bestuur wordt opgelegd. Het clubhuis is rookvrij en er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 16 jaar. Bij verplaatsingen in ploegverband wordt er steeds afgesproken wie BOB is.


Clubwerking  
Vervoer / Coaching
Een schema van de wedstrijden zal opgesteld worden in het begin van het seizoen voor iedere ploeg. Voor het vervoer wordt het volgende overeengekomen. Elk lid (ouder/speler) verplicht zich ertoe minimaal 1 x per wedstrijdseizoen te rijden. Indien dit niet mogelijk mocht zijn moet de persoon in kwestie zelf voor vervanging zorgen. Indien dit zelfs ook niet mogelijk mocht zijn, dan verplicht het lid (ouder/speler) zich ertoe om 1 dag de taak van bar van het clubhuis op zich te nemen. Per speler die meerijdt met een chauffeur zal er aan de chauffeur in kwestie €5 overhandigd worden. Door de stijgende olieprijzen dienen wij deze regel toe te passen. Deze regel geldt voor alle ploegen van Eclair.

Iedere ploeg zal een bepaalde maand voor zijn rekening moeten nemen. Op de derde vrijdag van die maand is die ploeg dan verantwoordelijk voor het organiseren van een of ander evenement (spaghetti, fuif, Halloween). Op die avond verzorgt die ploeg alle facetten van het clubhuis. Van uitnodigen tot organiseren en opkuis. Op die manier hopen we de betrokkenheid van de verschillende leden onderling te verbeteren.

Lidgeld wordt op tijd betaald.
Eclair is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, de spelers zijn tijdens de wedstrijden en trainingen wel verzekerd via de Belgische Hockeybond indien hun lidgeld betaald is.
Indien het lidgeld niet betaald is, kan de trainer/coach de desbetreffende speler niet opstellen.